Del

Engelsk

Engelskfaget består af følgende 3 moduler:

I undervisningsfaget engelsk kommer du til at arbejde med, hvordan man planlægger, gennemfører og evaluerer sprogundervisning og sproglæring, hvor følgende spørgsmål indgår:

Hvad er sprog? Hvad er elevsprog? Hvordan lærer man sprog? Hvordan foregår sprogudvikling? Hvordan og hvorfor fungerer læreren som sproglig vejleder? Hvad er kultur? Hvorfor og hvordan arbejde med kultur og kulturmøder i sprogundervisningen?

Forudsætninger

Det er en forudsætning, at du har en god computer, bredbåndsforbindelse samt til de programmer, der skal bruges i undervisningen. 

Du skal have mulighed for at:

  • observere engelskundervisning (engelsk som fremmed- eller andetsprog (eller tillægssprog) på en skole - enten selv eller i samarbejde med en eller flere lærere
  • afprøve undervisningsaktiviteter på en skole - enten selv eller i samarbejde med en eller flere lærere
  • indhente elevproduceret sprog (mundtligt, skriftlig eller multimodalt) fra egen praksis eller fra andre læreres  praksis

Pris

12.700,- Kr. pr. modul

Faget består af tre moduler