Del

Interkulturel kompetence i sprogundervisning

Basis, nationalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er primært engelsk.

Her skal du vælge om du vil have fokus på enten 1.-6. klassetrin eller 4.-10. klassetrin

I dette modul arbejder du med følgende spørgsmål:

  • Hvad er kultur?
  • Hvorfor arbejde med kultur i sprogundervisningen?
  • Hvad er en interkulturelt kompetent sprogbruger?
  • Hvorfor arbejde med kulturmøder?

I dette modul lærer du at planlægge, gennemføre, evaluere og reflektere over undervisning i relation til interkulturel kompetence, herunder arbejdet med tekst, kultur, samfund og kulturmøder internationalt samt i den engelsktalende verden

Der arbejdes blandt andet med:

  • forskelligartede tekstformer i relation til kultur og samfund 
  • kulturmøder herunder pragmatisk, strategisk og interkulturel kompetence
  • samspillet mellem sprog, kultur og identitet 
  • sproglig variation, kultur og samfundsforhold internationalt samt i den engelsktalende verden
  • udvikling af læringsmålstyret undervisning

Der arbejdes desuden løbende med din egen interkulturelle udvikling i lyset af modulets indholdsområder

Modulets vidensgrundlag

Modulet bygger på forskningsbaseret, teoretisk og empirisk viden inden for områderne engelskundervisning og interkulturel kompetence i forhold til elever på på 1.-6. klassetrin eller 4.-10. klassetrin.