Del

Processer i sprogtilegnelse og kommunikative færdigheder

10 ECTS-point. Modulsproget er primært engelsk.

Dette modul arbejder med følgende spørgsmål:

 • Hvordan lærer man sprog?
 • Hvordan foregår sprogudvikling?
 • Hvad er kommunikative færdigheder?
 • Hvad er sammenhængen mellem kommunikation og sprogtilegnelse?
 • Hvordan beskriver man sprogtilegnelse og kommunikative færdigheder?
 • Hvordan og hvorfor fungerer læreren som sproglig vejleder?
 • Hvordan tilrettelægger læreren undervisning, der giver mulighed for sprogtilegnelse?
 • Hvad er sammenhængen mellem sprogsyn, læringssyn, fagsyn og konkret undervisning?

Udgangspunktet er sproglige færdighedsområder, diskurs- og strategisk kompetence samt læring.

Fokus er ’processer’ som dynamiske størrelser i sprog og sprogudvikling, fx hypotesedannelse, sproglæringsstrategier og kommunikationsstrategier.

Der arbejdes med:

 • færdighedsområderne lytte, læse, skrive, tale og samtale i et kommunikativt kompetenceperspektiv  

 • intersprogsudvikling i forhold til læringsforudsætninger og potentialer  

 • målsætning, praktisk tilrettelæggelse i varierede arbejdsformer, it, læremidler, evaluering og feedback på intersprog i et differentierings- og inklusionsperspektiv  

 • paradigmatiske skift i sprogundervisning og sammenhæng mellem sprogsyn, læringssyn og didaktisk tilrettelæggelse på basis af gældende nationale og internationale bestemmelser

Der arbejdes desuden løbende med din egen sproglige udvikling i lyset af modulets indholdsområder.

Modulets vidensgrundlag

Nationalt og internationalt forsknings- og udviklingsarbejde om sprogtilegnelse og kommunikation, de sproglige færdigheder læse, lytte, tale, samtale, skrive, sprogundervisning og engelskfaget i folkeskolen, herunder nationale og internationale bestemmelser og vejledninger om faget.