Del

Sprog og sprogbrug

10 ECTS-point. Modulsproget er primært engelsk.

Dette modul arbejder med følgende spørgsmål:

 • Hvad er sprog?
 • Hvad er elevsprog?
 • Hvad er målet for sprogundervisningen?
 • Hvordan beskriver man sprog?
 • Hvordan og hvorfor underviser man i sproglige elementer?

Udgangspunktet er kommunikativ kompetence i relation til faget i folkeskolen og læreruddannelsen, herunder fag- og sprogsyn. Fokus er enkelte ’sprogudsnit’, fx en målsprogsform, et elevsprog i startfasen, et elevsprog i slutfasen.

Der arbejdes teoretisk såvel som erfaringsbaseret med:

 • beskrivelse og analyse af intersprog i relation til målsproget engelsk som globalt kommunikationsmiddel og i forhold til sproglige varianter 
 • sprogbeskrivelse og analyse omfattende sproglig betydning, funktion og form på flere niveauer fra kontekst til detaljer dit eget sprog såvel som rollen som sproglig vejleder 

  • brug af hensigtsmæssigt metasprog til forskellige målgrupper 
  • brug af forskellige former for hjælpemidler i forhold til analyse og beskrivelse af sprog

Der arbejdes desuden løbende med din egen sproglige udvikling i lyset af modulets indholdsområder.

Modulets vidensgrundlag

Nationalt og internationalt forsknings- og udviklingsarbejde om kommunikativ kompetence, sprog, sprogbeskrivelse, intersprog, sprogundervisning og engelskfaget i folkeskolen, herunder nationale og internationale bestemmelser og vejledninger om faget.