Del

Håndværk og design

Håndværk og design er et praktisk/ konkret fag som har fokus på håndværk, ideudvikling, problemløsning og designprocesser.Undervisningen er en variation af praktiske og didaktiske opgaver.

Faget består af 3 moduler:

Hvert modul deles i tre temaer: 1)  træ og metal 2) tekstil 3) fælles tværgående tema.

Til hvert tema vil der være fagligt materiale til rådighed i form af litteratur og faglige videoer. De faglige videoer som videnskilde med tydelig instruktion og mulighed for gentagelse  har givet mesterlæren en ny renæssance i de praktiske fag.Undervisningen understøttes af webinarer med underviserne og individuel og/ eller gruppe feedback.

Forudsætninger

Det er en forudsætning, at du har en god computer, bredbåndsforbindelse samt adgang til de programmer, der skal bruges i undervisningen. 

OBS! Obligatorisk maskinkursus
Som en del af TEO-forløbet i håndværk og design skal du have det obligatoriske maskinkursus. Har du ikke det, tilbyder TEO et maskinkursus som en del af HD forløbet. Kurset er placeret i Vordingborg og forløber ugen efter opstartsseminar. 

Det vil sige fra mandag den 17. august til og med fredag den 21. august 2020. Alle dage fra 9-15.

Pris: Kr. 7.500,-

Derudover skal du have adgang til:

Det mest basale værktøj og redskaber, eksempelvis: hammer, bitsskruetrækker, saks, sygrej og adgang til en symaskine. 

Det anbefales, at du har mulighed for at afprøve enkelte undervisningsaktiviteter.

For at kunne løse de deltagelsespligtige opgaver i hele forløbet, vil der være udgifter på ca. 1000,- kr. til de bløde materialer, og 1500,- kr. til de hårde materialer

Indkøb af faglitteratur ca. 500,- kr.

Adgangskrav

For at søge om optagelse skal du have én af følgende eksamener 

  • Dansk gymnasial eksamen (STX, HF, HHX, HTX, EUX) 

Derudover skal skal du have bestået

Teknikfag A – design og produktion eller Teknikfag A – byggeri og energi.

Mediefag B, Kulturforståelse B, Billedkunst C eller Design C.

Hør mere om undervisningfaget "Håndværk og Design"

Pris

12.700,- Kr. pr. modul

Faget består af tre moduler