Del

Design, kultur og didaktik

10 ECTS-point. Modulsproget er dansk.

I dette modul skal du individuelt og i samarbejde med andre studerende anvende forskellige former for designprocesser i håndværksmæssig produktfremstilling, herunder eksperimentere med idéudvikling og metode, udtryk og materialer.

Designprocesserne tager afsæt i fælles aktuelle problemstillinger, der gennem individuel produktfremstilling giver dig indblik i materiel kultur, og hvordan artefakter danner ramme og betydning for menneskers levevis set i samfundsmæssig og/eller historisk perspektiv.

Digitale læremidler, håndværksmæssige teknologier, maskinbrug og værktøjslære inddrages i det omfang, det er meningsskabende for det konkrete projekt og professionen. Håndværk og design i hverdagslivet, forskellige kulturer og tidsperioder indgår som inspiration og kontekstualisering af dine egne designprojekter.

Modulets indhold og arbejdsformer reflekteres didaktisk i forhold til centrale bestemmelser om faget i skolen.

Modulets vidensgrundlag

  • Bygger på teorier om æstetiske, psykologiske og sociologiske aspekter af materielle kulturstudier  
  • Innovation og designprocesser pædagogisk forskning om praktisk-æstetiske læreprocesser