Del

Håndværk, læring og design

10 ECTS-point. Modulsproget er dansk.

I dette modul opnår du grundlæggende håndværksmæssige færdigheder, viden og kompetencer igennem arbejdet med forskellige materialer og designprocesser, hvor der er fokus på idéudvikling, personligt udtryk, fagterminologi og kommunikation.

Materialers anvendelse og beskaffenhed indgår som grundlag for de håndværksmæssige teknologier, som du tilegner dig.

Gennem materielt og kropsligt funderede læreprocesser får du erfaringer med håndværksmæssige teknologier og funktionsanalyse, materialer, formsproglige virkemidler og viden om form, farve og komposition.

Designprocesser anvendes i forbindelse med udvikling af produkter til krop og rum, og udgangspunkt for fremstillingen findes i den nære materielle kultur. Designprocesser dokumenteres løbende, og der arbejdes med forskellige former for præsentation, iscenesættelse, formidling og evaluering af både proces og produkt.

Modulets indhold og arbejdsformer reflekteres didaktisk i forhold til centrale bestemmelser om faget i skolen. Du opnår kompetencer i kreative, æstetiske læreprocesser og de særlige vilkår, som gør sig gældende for undervisning i et værkstedslokale, vægtes i form af klasseledelse og anvendelse af undervisningsdifferentiering

Modulets vidensgrundlag

Bygger på teori indenfor forskning omkring

  • tavs viden og kropslig erfaringsdannelse
  • designteori og udtryksmæssige virkemidler
  • kreativitet og æstetiske læreprocesser
  • international forskning i beslægtede fag