Del

Innovation og entreprenørskab i håndværk og design

10 ECTS-point. Modulsproget er dansk.

Innovation og entreprenørskab i håndværk og design tager udgangspunkt i praksisnære problemstillinger i konkrete kontekster med fokus på den materielle kultur. Fagets muligheder i relation til den åbne skole indgår i modulet. Der arbejdes med bæredygtigt og differentieret undervisning.

Modulets vidensgrundlag

Bygger på teori indenfor forskning omkring æstetiske læreprocesser og kreativitet tavs viden og kropslig erfaringsdannelse, designteori og formsproglige virkemidler forskning fra beslægtede fag i nordiske uddannelser