Del

Forudsætninger

Det er en forudsætning, at du har en god computer, bredbåndsforbindelse samt adgang til de programmer, der skal bruges i undervisningen. 

Derudover skal du have adgang til:

  • at observere religionsundervisning 
  • at besøge religiøse institutioner fx kirker, moskeer og lignende.

Adgangskrav

For at søge om optagelse skal du have én af følgende eksamener 

  • Dansk gymnasial eksamen (STX, HF, HHX, HTX, EUX) 

Derudover skal skal du have bestået mindst ét af følgende fag:

Filosofi B, Historie B, Idéhistorie B, Kulturforståelse B, psykologi B, religion B, Samfundsfag B eller Samtidshistorie B.

Hør mere om undervisningfaget Kristendomskundskab/Religion
Underviser i faget, Lektor, ph.d Anne-Mette Nortvig fortæller om fagets tre moduler

Pris

12.700,- Kr. pr. modul

Faget består af tre moduler