Del

Kristendomskundskab/religion med fokus på undervisningsemnet islam og andre religioner

10 ECTS-point. Modulsproget er dansk.

Du vil i modulet beskæftige dig med islam og andre religioner i nutid og fortid, lokalt og globalt i et fagdidaktisk perspektiv.

Du opnår på forskellig vis viden om religionernes tilblivelse, udbredelse og betydning for tilhængernes religiøse praksis og livsopfattelse.

Der arbejdes i modulet med religion som en mangfoldig størrelse, og du kommer til at beskæftige dig med forskellige retningers kulturelle og historiske betydning samt deres forskellige udtryk i fx. Livsformer, ritualer, symboler, kunst og fortællinger. I sammenhæng med dette arbejdes der med fagdidaktisk viden og færdigheder, hvorved du opøver kompetence i at tilrettelægge, gennemføre og evaluere en varieret og udbytterig undervisning i faget kristendomskundskab i folkeskolen.

Modulets vidensgrundlag

  • Vidensgrundlaget udgøres af relevant forskningsbaseret viden fra religionsvidenskab om de faglige emner, modulet indeholder.  

  • Vidensgrundlaget udgøres også af viden og faglig-pædagogiske teorier om faget kristendomskundskab i folkeskolen, dets historie, mål, indhold og dets bidrag til skolens samlede opgave.  

  • Vidensgrundlaget er funderet i teorier og viden om børn og unges læringsforudsætninger, om læringsprocesser vedrørende religion, samt i viden og teorier om undervisningsformer, evalueringsformer og aktuelle undervisningsmaterialer til skolebrug.