Del

Maddannelse

10 ECTS-point. Modulsproget er dansk.

I modulet ‘Maddannelse’ vil du komme til at arbejde med at kombinere viden om, fødevarer og madkultur med madlavning og æstetisk kommunikation samt gøre dig didaktiske overvejelser i relation til kompetencemålene for modulet.

Du vil få opgaver, hvor du skal:

 • analysere forskellige gruppers kostvaner i relation til de officielle anbefalinger og kostråd  
 • analysere måltider, madvaner og madvalg i et samfundsmæssigt og kulturelt perspektiv  
 • analysere forskellige gruppers kostvaner i relation til kulturelle, æstetiske og følelsesmæssige perspektiver  
 • arbejde med mad i et sociologisk perspektiv  
 • arbejde med fødevarefremstilling og tilberedningsmetoder i et æstetisk perspektiv  
 • planlægge undervisning der kan fremme et reflekteret kritisk og etisk forbrugsvalg  
 • arbejde med forskellige tilgange til læring og klasserumsledelse i madkundskab  
 • arbejde med fagets virksomhedsformer i et naturvidenskabeligt- og samfundsmæssigt perspektiv  
 • arbejde med fagets betydning i skolen i forhold til værdier og maddannelse samt kritisk stillingtagen  
 • arbejde med læremidler og faglig læsning i relation til modulets indhold

Indholdet vil være tilpasset lokale forhold og muligheder for praksisinddragelse

Modulets vidensgrundlag

 • Nyeste forskningsbaseret viden på forbrugs- sundheds og madkulturområdet  
 • Teori om empiriske undersøgelser på mad- og kostområdet  
 • Viden om syn på håndværk og husholdning i et historisk, socialt og kulturelt perspektiv  
 • Viden om måltidet i et historisk, socialt og kulturelt perspektiv  

 • Viden om metoder inden for natur-, samfunds og humanistisk videnskab med relation til maddannelse  
 • Digitale læremidler