Del

Natur/teknologi på mellemtrinnet

10 ECTS-point. Modulsproget er dansk - det må dog forventes, at der indgår anvendelse af materiale på andre sprog.

I dette modul belyses de særlige problemstillinger, der vedrører natur/teknologi-undervisning i 4.- 6.klasse. I perioden fra 4.-6. klasse ændrer elevernes interesse for naturvidenskab sig fra det enkle og umiddelbare til det mere strukturerede og specifikke. I modulet belyses forhold, som fastholder og styrker elevernes interesse for naturfag, deres praktiske færdigheder, kreativitet og evner til samarbejde deres indblik i samspillet mellem menneske og natur.

I modulet arbejdes især med:  

  • Progression, naturvidenskabelige kompetencer, og hvordan naturfaglige undervisningsressourcer og elevernes egne undersøgelser bidrager til at styrke natur/teknologi i det samlede skoleforløb  
  • Fastholdelse og konsolidering af børnenes interesse for naturfaglige emner  
  • Innovation og brugen af digitale læremidler og undersøgelser indgår som vigtige dele af studieprocessen også i forhold til anvendelse i skolen.  
  • Faglig læsning og brug af læremidler

  • Ressourcer og energistrømme, og teknologianvendelse i hverdagen  
  • Universets opståen og udvikling, solsystemet og planeten Jorden  
  • Grundlæggende forhold for evolution og rubricering af det levende i grupper  
  • De fire delkompetencers betydning for undervisningens tilrettelæggelse og elevernes læring

Modulets vidensgrundlag

Undervisningen baseres på nationale og internationale forsknings- og udviklingsarbejder, der omhandler tematikker inden for naturfagsundervisning, som er relevante for undervisningen af elever på skolens mellemtrin.

Indholdsområder vil bl.a. være: Naturfagenes betydning i grundskoleuddannelse, relevante naturfaglige kilder og fagdidaktiske tekster.

I studieforløbet indgår det teoretiske vidensgrundlag i vekselvirkning med viden fra praksisfelt