Del

Turbo-moduler – få formel kompetence i alle undervisningsfag

Professionshøjskolen Absalon har udviklet særlige turbo-moduler i alle undervisningsfag. Turbo-modulerne er særligt komprimerede moduler, der leder frem til formel kompetence i de fag, du i forvejen underviser i uden at have papir på.

Du kan tage turbo-modulerne uden forudgående screening hvis du opfylder følgende:

 • Følgende krav skal kunne opfyldes og dokumenteres i forbindelse med ansøgning:

  • Underviser i faget sideløbende med at du tager turbomodulerne 
  • Læreruddannet. 
  • Har adgangsgivende gymnasiale fag eller undervisningsfag fra læreruddannelsen.
  • Har undervist minimum 2 år i det pågældende fag

Hvis du ikke lever op til ovenstående krav - Læs mere her om IKV (individuel kompetencevurdering)

Følgende elementer vurderes:

 • Evt. adgangsgivende gymnasiale fag.
 • Evt. ansættelse på en skole.
 • Evt. undervisningserfaring i faget
 • supplerende erfaringer - fx: en pædagoguddannelse eller anden undervisningserfaring.

Kravene til optagelse skal kunne dokumenteres og sendes til Professionshøjskolen Absalon inden IKV og evt. optagelse kan finde sted.

I en IKV-vurdering inviteres ansøger til en samtale med en underviser fra læreruddannelsen inden for det pågældende fagområde. Her vurderes den individuelle faglighed og erfaring. 

Prisen for en IKV er 1.500 kr.

Undervisnings-og arbejdsformer

I alle fag og moduler arbejdes der med digitale læremidler som en naturlig del af faget. Professionshøjskolen Absalon er i front hvad angår digitalisering. Ligeledes har Professionshøjskolen Absalon som det eneste UC i Danmark erfaring med skolebaseret læreruddannelse. Vi har således en unik og mangeårig erfaring med at tilrettelægge undervisning, der tager udgangspunkt i din hverdag. Vi inddrager den nyeste forskningsviden og der arbejdes med hvordan denne kan anvendes i din dagligdag på skolen.

Undervisningen tager udgangspunkt i det kendskab du i forvejen har til faget med afsæt i problemstillinger og dilemmaer fra din praksis. Du bliver opdateret med de nyeste metoder i alle fag.

Dybde og bredde

En turbo-pakke kan bestå af ...

 • Turbomoduler i et undervisningsfag – her går du i dybden med faget og arbejder med digitale læremidler i netop dette fag

 • Et specialiseringsmodul (tværfagligt/tværprofessionelt). I alt 10 ECTS – her går du i bredden, og det samme specialiseringsmodul kan vælges af alle på skolen, både pædagoger og lærere. Der kan på det samme specialiseringsmodul være deltagere fra mange forskellige fag  

 • Kompetencemålsprøve i faget og diplom for specialiseringsmodul

Professionshøjskolen Absalon's turbopakke – kan tilrettelægges over et studieår

Af hensyn til refleksion, fordybelse og empirisk funderet problemorienteret tilgang anbefaler vi, at et modul strækkes over et semester. Der kan læses 2 moduler i et semester.