Del

Turbo-moduler – få formel kompetence i alle undervisningsfag

Professionshøjskolen Absalon har udviklet særlige turbo-moduler i alle undervisningsfag. Turbo-modulerne er særligt komprimerede moduler, der leder frem til formel kompetence i de fag, du i forvejen underviser i uden at have papir på.

Du kan tage turbo-modulerne uden forudgående screening hvis du opfylder følgende:

 • Har undervist i faget i min. to år
 • Underviser i faget sideløbende med at du tager turbomodulerne
 • Har gymnasialt niveau i faget - se niveau under det enkelte fag
 • Er motiveret for at arbejde med faget og indhente ny viden

Turbofagene dansk og matematik er på i alt 24 ECTS point og de øvrige fag er på hver 20 ECTS-point. Alle undervisningsfag afsluttes med en kompetencemålsprøve.

Der kan tilkøbes specialiseringsmoduler på yderligere hver 10 ECTS: Specialiseringsmodulerne er tværfaglige og tværprofessionelle og kan kobles til den kommunale strategi og særlige indsatser på skolen, fx inklusion, innovation eller Outdoor/udeliv, sundhed mm. Der findes tillige en række specialiseringsmoduler, der fokuserer på elever i komplicerede læringssituationer.  

Undervisnings-og arbejdsformer

I alle fag og moduler arbejdes der med digitale læremidler som en naturlig del af faget. Professionshøjskolen Absalon er i front hvad angår digitalisering. Ligeledes har Professionshøjskolen Absalon som det eneste UC i Danmark erfaring med skolebaseret læreruddannelse. Vi har således en unik og mangeårig erfaring med at tilrettelægge undervisning, der tager udgangspunkt i din hverdag. Vi inddrager den nyeste forskningsviden og der arbejdes med hvordan denne kan anvendes i din dagligdag på skolen.

Undervisningen tager udgangspunkt i det kendskab du i forvejen har til faget med afsæt i problemstillinger og dilemmaer fra din praksis. Du bliver opdateret med de nyeste metoder i alle fag.

Dybde og bredde

En turbo-pakke kan bestå af ...

 • Turbomoduler i et undervisningsfag – her går du i dybden med faget og arbejder med digitale læremidler i netop dette fag

 • Et specialiseringsmodul (tværfagligt/tværprofessionelt). I alt 10 ECTS – her går du i bredden, og det samme specialiseringsmodul kan vælges af alle på skolen, både pædagoger og lærere. Der kan på det samme specialiseringsmodul være deltagere fra mange forskellige fag  

 • Kompetencemålsprøve i faget og diplom for specialiseringsmodul

Moduler der udbydes 2018/2019

Dansk indskoling

Med faget Dansk 1.-6. klasse vil du blive klædt på til at undervise i skolens største fag fra 1.klasse til 6.klasse. Du skal opnå faglig viden om bl.a. læseindlæring, sprog, fiktion, multimodalitet etc.

Derudover vil du opnå kompetence til at kunne håndtere at undervise i danskfaget. Det vil sige at du skal kunne lære eleverne at læse, men også at kunne forstå og fortolke tekster. Du vil også komme til at arbejde med at udvikle elevernes skriftlige og mundtlige sprog og kunne respondere på elevprodukter (fx tekster, film, oplæg).

Et centralt område i danskfaget i læreruddannelsen er at du skal lære at udforme, udføre og reflektere over undervisningsforløb, og du skal arbejde med at udvælge danskfaglige arbejdsmetoder og undervisningsmaterialer til eleverne.

Som dansklærer får du et nært forhold til dine elever, både fordi I er meget sammen, men også fordi I læser tekster og ser film som omhandler de store spørgsmål i livet og elevernes hverdag.

Som dansklærer fra 1.klasse er du med til at give eleverne en god skolestart og lære dem både at læse og skrive. Folkeskolens danskfag er altså med til at gøre det muligt for eleverne at få en stemme i vores demokratiske samfund, hvad enten de vil bidrage mundtligt eller skriftligt, eller om bidraget er som tekst eller billede.

Adgangskrav

 • Har undervist i faget i min. to år
 • Underviser i faget sideløbende med at du tager turbomodulerne
 • Har gymnasialt niveau: Dansk A
 • Læreruddannet

Minimum 3 ud af de 4 adgangskrav skal være opfyldt for optagelse på undervisningsfaget 

Tid og sted:

Mandage på HUSC Holbæk Uddannelses- og Studiecenter

Engelsk

I undervisningsfaget engelsk kommer du til at arbejde med, hvordan man planlægger, gennemfører og evaluerer sprogundervisning og sproglæring, hvor følgende spørgsmål indgår:

Hvad er sprog? Hvad er elevsprog? Hvordan lærer man sprog? Hvordan foregår sprogudvikling? Hvordan og hvorfor fungerer læreren som sproglig vejleder? Hvad er kultur? Hvorfor og hvordan arbejde med kultur og kulturmøder i sprogundervisningen?

Adgangskrav

 • Har undervist i faget i min. to år
 • Underviser i faget sideløbende med at du tager turbomodulerne
 • Har gymnasialt niveau: Engelsk B 
 • Læreruddannet

Minimum 3 ud af de 4 adgangskrav skal være opfyldt for optagelse på undervisningsfaget 

Tid og sted:

Fredage på HUSC Holbæk Uddannelses- og Studiecenter

Professionshøjskolen Absalon's turbopakke – kan tilrettelægges over et studieår

Af hensyn til refleksion, fordybelse og empirisk funderet problemorienteret tilgang anbefaler vi, at et modul strækkes over et semester. Der kan læses 2 moduler i et semester.

Cxense Display