Del

Kompetenceudvikling på efterskoleområdet

Efterskolens hovedsigte er demokratisk dannelse, folkelig oplysning og livsoplysning - et grundlag for dannelse, der virker. Skoleformen giver mange unge oplevelser og et solidt grundlag for livet med sine rødder i den grundtvigske skoletradition.

På Professionshøjskolen Absalon, Center for Skole og Læring, arbejder vi med forskning, grunduddannelse og efter- og videreuddannelse af medarbejdere i skolen.

  • Hvordan kan vi omsætte visioner og værdier om dannelse til hverdagsvirkelighed?
  • Hvordan danner vi grundlag for fælles pædagogisk praksis - i ord og handling?

Vi kan tilbyde et udvalg af oplæg, temadage og forløb, som vi gerne skræddersyr sammen med jer. Vi tilbyder både indføringer i kendte og afprøvede emner, metoder og teorier og udforskning af aktuelle udfordringer og potentialer. Vi underviser hvor som helst, og I er velkomne på det campus, der ligger nærmest ved jer.

Med udgangspunkt i praksiserfaringer og teoretisk viden skaber vi sammen udviklingsviden gennem dialoger og afprøvning af nye tiltag. Vi mener, at kvalitet i undervisning og pædagogisk samvær med elever blandt andet udvikles i uddannelsesforløb, der både er engagerende og forstyrrende. Uddannelse skal gerne opleves succesfuldt for både for den enkelte medarbejder, alle teams og skolen som helhed.

Tag ét kursus på 3-5 dage - eller en hel pakke på tre kurser
Den pædagogiske dilpomuddannelse indeholder mange spændende moduler som kan rekvireres enkeltstående til jeres skole
Kompetenceudviklingsprojekter er uddannelsesforløb, som vi sammensætter af flere forskellige elementer fx temadage, kurser, supervision,…
En temadag er på tre til seks timer og er en vekselvirkning mellem oplæg, diskussioner og arbejde i mindre grupper.
Giver I kaffe? Så giver vi en times gratis oplæg til dialog.
Her kan du downloade vores folder til print