Del

Kompetenceudviklingsforløb for skolen

Center for Skole og Læring, Professionshøjskolen Absalon –  udvikler kompetenceudvikling, forskning og fleksible efteruddannelses forløb helt tæt på praksis.

Bygget på en tæt dialog 

Det praksisnære er en essentiel del af alle vores løsninger og derfor er et samarbejde med os altid bygget på en tæt dialog mellem vores eksperter, undervisere og forskere og repræsentanter fra jeres organisation. På den måde sikrer vi at jeres ønsker, strategier og mål som kommune, forvaltning eller institution udgør den røde tråd gennem hele forløbet.

Er en ny måde at designe uddannelsesforløb på, der skal imødekomme kommunernes ønske om mere fleksible uddannelses og undervisningsformer.
Selv med en diplomuddannelse i hånden kan der stadig være behov for efteruddannelse. Behovet kan opstå som følge af et særligt kommunalt…
I både større og mindre forandrings- og udviklingsprojekter kan det være yderst effektivt at anvende lokalt forankret opkvalificering.
Her er en…
Vi vægter samarbejdet med aftagere højt. Dette gælder også i evalueringsarbejdet. Vi lægger derfor op til et samarbejde om evaluering, der er…

Alle vores kompetenceudviklingskoncepter fordrer høj grad af partnerskab og deltagerinvolvering – fra første spæde idé og planlægning til den endelige gennemførelse og forankring.

Til alle projekter er der knyttet en faglig koordinator, som er med til at sikre dette arbejde. Arbejdet foregår lokalt på skolerne i mødet med den enkelte lærer/pædagog, teamet/ vejledergrupper og muligvis forankret i skolens læringscenter. Observationen foregår helt ude på klasse- eller vejlederniveau.

Undervisningsministeriets midler til efteruddannelse af lærere og pædagoger i folkeskolen vil i en række tilfælde, afhængig af designet, kunne bruges til finansiering af projekter

Cxense Display