Del

Fokus på mobning og inkluderende læringsfællesskaber

Abslaon ønsker at medvirke til at øge børns trivsel i skole og SFO. Vi tilbyder et gennemgribende fokus på faglige og sociale dynamikker på vildspor, herunder eksempelvis mobning, in- og eksklusionsprocesser, klassekultur, udstødelse og marginalisering i skolen. I arbejdet er der fokus på de kræfter i skolen og i SFO, der kan bidrage til både produktive og uproduktive trivselsdynamikker, og fokus er således på både faglige, sociale, digitale og materielle kræfter.  

Arbejder du i skolen med inklusion af børn, der har særlige specialpædagogiske behov? Er du som fagperson med til at give elever med diagnoser som ADHD eller autismespektrumforstyrrelse adgang til skolens og klassens elevfællesskaber?

Arbejder du som Inklusionsvejleder (AKT-vejleder eller LKT-vejleder) med trivselsundersøgelse, anti-mobbestrategier eller klasseledelse, så kan du  finde relevante kurser, efteruddannelser eller videreuddannelse, men også aktuelle og relevant forskning, artikler og referencer om temaet.

Inklusion har med en lovændring i 2012 stået højt på den politiske  dagsorden. I skolerne arbejdes der for en mere inkluderende skole med nedbringelse af segregeringsgraden, samtidig med en klar forventning om at undervisningens faglighed løftes og elevernes trivsel øges.

I dag skal skolen hvis et barn eller et barns forældre oplever, at der er mobning på skolen  tage henvendelsen alvorligt, og indenfor 10 dage lave en handleplan hvoraf det fremgår hvilke foranstaltninger skolen vil anvende for at bekæmpe mobningen,Både elever og forældre kan klage over skolen hvis de ikke oplever at skolen lever op til sit ansvar og at skolen hermed kan risikere et påbud. 

Inklusion tager afsæt i fællesskabet, - det sociale fællesskab såvel som det faglige fællesskab. Der foreligger allerede meget forskning om, hvordan vi kan sikre inkluderende læringsmiljøer og god faglighed, fx. har Dansk Clearingshouse udarbejdet et systematisk forskningsreview af internationale undersøgelser om effekten af inklusion af elever med særlige behov. Dele af forskningen viser, at en øget inklusion kan styrke alle elever læring. Det kræver dog både ressourcer og viden til ledere, lærere, pædagoger, ressourcepersoner og vejledere, der arbejder med inklusion.

 

 

Diplommoduler

Flere tidspunkter
Arbejder du som LKT-vejleder eller inklusionsvejleder så står dette modul centralt i arbejdet med udvikling af inkluderende læringsfællesskaber og…
Ønsker du at arbejde med forebyggelses og interventionsarbejde i forhold til mobning samt at indgå i samarbejde på tværs af aktørgrupper i dette…