Del

TEO - En fleksibel uddannelse, der er 100% online.

Uddannelsen er for dig, der f.eks

 • allerede arbejder på en skole
 • allerede har en læreruddannelse eller pædagoguddannelse, men mangler formelle kompetencer i et af nedenstående fag.
 • gerne vil supplere din nuværende uddannelse eller bygge videre på en gymnasial uddannelse.
 • er bosat langt væk eller har behov for mere fleksibilitet omkring, hvornår du studerer og laver dine opgaver 
 • ønsker en on-line uddannelse med en tæt kontakt til både medstuderende og undervisere

TEO - Teacher Education Online, udbyder fra august 2019 følgende undervisningsfag on-line:

Hvornår?

Uddannelsen foregår 100 % online.

Der er kun krav om fremmøde til:

 • Opstartseminar 8. og 9. august 2019 på Campus Roskilde
 • Eksamen - sommer 2020.

Du tilmelder dig under det enkelte fag

Hvor og hvordan foregår undervisningen?

Synkrone læringsrum: Undervisningen foregår synkront over video og foregår hver tirsdag klokken:

 • 13 - 16 (hvis du bor i Danmark)
 • 19 – 22 (hvis du bor i Asien)
 • 7 – 10 (hvis du bor på østkysten af USA)

Vejledning af dig og din studiegruppe foregår også over video på et aftalt tidspunkt.

Asynkrone læringsrum: Undervisningen og samarbejdet med dine medstuderende understøttes desuden af en digital læringsplatform. Her finder du en række undervisningsvideoer og andet materiale, og det er også her, at du og din studiegruppe får feedback på øvelser og opgaver.

Autentiske læringsrum i eget nærområde: Som noget helt særligt ved denne uddannelse skal du selv bidrage med at etablere autentiske læringsrum i nærheden af, hvor du bor. Hvilke læringsrum afhænger af det fag, du vælger at læse. Men det kan f.eks. være et køkken i faget "Madkundskab" – religiøse forsamlinger i "Kristendom" – observation af sprogundervisning på en skole i "Engelsk" eller særlige naturområder og datalogningsudstyr i "Natur og Teknologi".

Undervisningsformer

Uddannelsen veksler mellem undervisning, vejledning, holddiskussioner samt arbejde med øvelser og opgaver i en studiegruppe. Studiegrupper dannes ved opstartseminar. Ved opstart introduceres du også til de teknologier, der anvendes på uddannelsen.

Pris

 12.700,- Kr. pr. modul 

Alle undervisningfag består af tre moduler med undtagelse af dansk, der består af fire moduler

Adgangskrav

For at søge om optagelse skal du have én af følgende eksamener 

 • Dansk gymnasial eksamen (STX, HF, HHX, HTX, EUX) 

For at få adgang til et undervisningsfag skal du have bestået faget på et specifikt niveau, der fremgår af nedenstående oversigt.

Du har bestået et fag, hvis du har opnået karakter på mindst 02 ved prøve i faget. Hvis du både har fået en mundtlig og skriftlig prøvekarakter i faget, skal gennemsnittet af karaktererne være mindst 02. Gennemsnittet kan ikke opfyldes ved afrunding.

Hvis du ikke har været til prøve i faget, fordi det ikke er blevet udtrukket som eksamensfag det pågældende år, erstatter årskarakteren (standpunktsbedømmelsen) prøvekarakteren.

 • Dansk 4.-10. klassetrin
  Dansk A.
 • Engelsk 1.-6. klassetrin
  Engelsk B.
 • Håndværk og design
  Teknikfag A – design og produktion eller Teknikfag A – byggeri og energi.
  Mediefag B, Kulturforståelse B, Billedkunst C eller Design C.
 • Kristendom
  Filosofi B, Historie B, Idéhistorie B, Kulturforståelse B, psykologi B, religion B, Samfundsfag B eller Samtidshistorie B.
 • Natur/teknologi
  Teknikfag A, Bioteknologi A, Biologi B, Fysik B, Kemi B, Naturgeografi B eller Teknologi B.
 • Madkundskab
  Bioteknologi A eller Teknikfag A – proces, levnedsmiddel og sundhed.
  Biologi C eller Kemi C.

Hvis ovenstående fag ikke har været en del af din gymnasiale uddannelse (fx fordi faget ikke eksisterede), kan du kontakte uddannelsessekretærerne med henblik på at afklare, om du alligevel vil have mulighed for at blive optaget.