Del

Digitale læringsmiljøer og didaktisk design

Forskningsmiljøet adresserer undervisning og uddannelse understøttet af digitale teknologier inden for to forskningstemaer:

Didaktisk design af undervisning, har fokus på klasserummet og relationen mellem læreren, eleven og et fagligt indhold. Ambitionen er udvikle viden og forankre modeller, der styrker elevers læring gennem nye innovative arbejdsformer understøttet af digitale teknologier og læremidler.

Didaktisk design af uddannelsesmiljøer, har fokus på didaktiske uddannelsesdesign, der baserer sig på digitale relationer mellem en skole/uddannelsesinstitution og dens omverden, herunder elever/studerende. Ambitionen er at udvikle viden og forankre nye innovative uddannelsesmodeller, der giver elever og studerende digital adgang til uddannelse med det mål at flere gennemfører en uddannelse.