Del

Danskvejleder

Kvalificer dine kompetencer til at igangsætte og udvikle indsatser i forbindelse med skolens undervisning i dansk, og få styrket dine vejleder- og koordinatorkompetencer.

Med uddannelsesforløbet inden for retningen danskvejleder kan du målrette din pædagogiske diplomuddannelse, så den er særlig relevant for dit arbejde som dansklærer og –vejleder. Samtidig udvikles dine kompetencer til at bidrage til udviklingen af faget dansk på din skole.

Du får ny faglig viden, der gør at du som danskvejleder aktivt kan styrke danskundervisningen på skolen. På baggrund af viden om danskfagets indhold og didaktik lærer du at vejlede fagkollegaen, fagteamet, ledelsen og forældrene.

Uddannelsesforløbet giver dig indsigt i sprogpædagogik og sproglig vejledning, viden om sprogets betydning for børns udvikling og læring samt forståelse for relationen mellem litteratur og didaktik.

For at opnå en fuld Pædagogisk Diplomuddannelse med uddannelsesretningen danskvejleder skal du, udover de tre obligatoriske moduler gennemføre tre ud af fire af nedenstående fagmoduler.

Udbudsplan danskvejleder 2018-2020

Alle de obligatoriske moduler udbydes hvert semester.

Der tages forbehold for ændringer i udbudsplanen. Modulerne oprettes såfremt, der er nok tilmeldte.