Del

Lærings- og It-vejleder

Ønsker du at kvalificere dig til at varetage funktionen som Læringsvejleder og blive den centrale ressourceperson på skolens pædagogiske læringscenter (PLC)?

Eller ønsker du at kvalificere dig til at varetage funktionen som pædagogisk it-vejleder eller bare opnå kompetencer til skolens arbejde med digitale teknologier og teknologiforståelse?

Uddannelsesforløbet som Læringsvejleder og it-vejleder giver dig viden og færdigheder til at styre og understøtte udviklingsopgaver på skolen og kvalificerer dig til funktionen som vejleder, formidler og iværksætter af elevers og kollegers læreprocesser.

Du får styrket din viden om læreprocesser, læremidler, nye medier, nye teknologier, didaktisk design og undervisning, så du kan medvirke i teamet omkring det pædagogiske læringscenter.

Særligt på uddannelsesforløbet for læringsvejleder opnår du kompetencer til at facilitere projektledelse og skoleudvikling i relation til aktuelle indsatsområder i organisationen, mens du på uddannelsesforløbet for it-vejledere dykker mere ned i det praktiske arbejde med og om digitale teknologier og nye medier I skolen.

Begge uddannelsesforløb består af tre fagmoduler. Mediepædagogik og -didaktik samt Vejledning og organisatoriske læreprocesser er fælles for de to retninger. For at opnå en fuld Pædagogisk Diplomuddannelse skal du desuden gennemføre de tre obligatoriske moduler.

Mediepædagogik og –didaktik og Vejledning og organisatoriske læreprocesser er fælles for begge vejlederuddannelser. Mediepædagogisk håndværk (IT-vejleder) og  Læring og læringsressourcer (Læringsvejleder)

Hvis du tager en fuld Pædagogisk Diplomuddannelse, vil du få et bevis med PD-uddannelsesretningen Medier og Kommunikation.

Alle de obligatoriske moduler udbydes hvert semester.

Der tages forbehold for ændringer i udbudsplanen. Modulerne oprettes såfremt, der er nok tilmeldte.