Del

Læringsvejleder

Ønsker du at kvalificere dig til at varetage funktionen som læringsvejleder og blive den centrale ressourceperson på skolens pædagogiske læringscenter (PLC)?

Eller ønsker du at kvalificere dig til at varetage funktionen som pædagogisk it-vejleder eller bare opnå kompetencer til skolens arbejde med digitale teknologier og teknologiforståelse?

Uddannelsesforløbet som Læringsvejleder giver dig viden og færdigheder til at styre og understøtte udviklingsopgaver på skolen og kvalificerer dig til funktionen som vejleder, formidler og iværksætter af elevers og kollegers læreprocesser.

Du får styrket din viden om læreprocesser, læremidler, nye medier, nye teknologier, didaktisk design og undervisning, så du kan medvirke i teamet omkring det pædagogiske læringscenter.

Gennem uddannelsesforløbet for læringsvejleder opnår du kompetencer til at facilitere projektledelse og skoleudvikling i relation til aktuelle indsatsområder i organisationen, ligesom du får mulighed for at dykke mere ned i det praktiske arbejde med og om digitale teknologier og nye medier I skolen.

Uddannelsesforløbet tilbyder fire fagmoduler: For at opnå en fuld Pædagogisk Diplomuddannelse skal du desuden gennemføre de tre obligatoriske moduler.

Udbudsplan læringsvejleder 2020-2023

Alle de obligatoriske moduler udbydes hvert semester.

Der tages forbehold for ændringer i udbudsplanen. Modulerne oprettes såfremt, der er nok tilmeldte.