Del

Læsevejledning i grundskolen (Læsevejleder)

Læs til læsevejleder og bliv inspirator, koordinator og vejleder i forbindelse med skolensarbejde med udvikling af sprog- og læseudvikling.

Uddannelsesforløbet er målrettet skolens kommende læsevejledere og er for dig, derønsker kompetencer i læsevejledning, herunder facilitering af kollegiale læreprocesser,og formidling af viden om skriftsprogsudvikling til kolleger, ledelse og forældre.

Foruden vejledningskompetencer om skriftsprogsundervisning får du indsigt iteorier og metoder inden for skriftsprogsudvikling, skriftsprogsvanskeligheder ogskriftsprogsundervisning samt indsigt i læsevejlederfunktionens indhold, metoder, etik og særlige udfordringer.

Udover kompetencer i skriftsprogsundervisningen for hele grundskoleforløbet, kandu her fordybe dig i skriftsprogstilegnelse i indskolingen, skriftsprogsudvikling påmellemtrinnet og skriftsprogsvanskeligheder i hele skoleforløbet fra 0.-10. klasse.

For at opnå en fuld Pædagogisk Diplomuddannelse med uddannelsesretningen Læsevejledning i grundskolen skal de tre nedenstående fagmoduler samt de treobligatoriske moduler indgå.

Udbudsplan læsevejleder 2020-2022

Alle de obligatoriske moduler udbydes hvert semester.

Der tages forbehold for ændringer i udbudsplanen. Modulerne oprettes såfremt, der er nok tilmeldte.

Vi anbefaler, at man begynder uddannelsen med modulet Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundervisning 0. – 3. klasse i efterårssemesteret.