Del

Matematikvejleder

Få styrket dine kompetencer i at udvikle og koordinere indsatser i forbindelsemed skolens undervisning i matematik, gennem integration af praksiserfaring ogudviklingsorientering i undervisningen.

På uddannelsesforløbet lærer du at planlægge, gennemføre og evaluere undervisningog aktiviteter inden for matematikfaget med henblik på at kunne vejlede fagkolleger,fagteam og ledelse.

Du opnår kompetencer til at udvikle og vedligeholde en evalueringskultur formatematikfaget på skolen samt stimulere udviklingsarbejdet og på den måde være med til forbedre matematikundervisningen.

Derudover tilegner du dig viden og færdigheder til at identificere og beskrive relevante problemstillinger og handlemuligheder inden for matematikundervisning og -formidling.

For at opnå uddannelsesretningen Matematikvejleder skal nedenstående fagmoduler samt de obligatoriske moduler indgå.