Del

Få skræddersyet det helt rigtige kompetenceudviklingsforløb

Skoleledelse, styring og rådgivning
Skræddersyet kompetenceudvikling
Facilitering og coaching
Opdatering af lederkompetencer
Deltagelse i udviklingsprojekter
Kompetenceløft på erhversuddannelserne
På CELF gik ledelsen forrest i organisationens strategiske kompetenceløft
Koncepter for uddannelsessedesign
Fire forskellige uddannelsesdesign - udviklet i samarbejde med en række kommuner
Har i en klar digitaliseringsstrategi i din organisation?
Vi tilbyder en bred vifte af kurser og uddannelser med fokus på at hjælpe det offentlige med at implementere digitaliseringsstrategierne frem mod…
Sundhed, ernæring og rehabilitering
Vi tror på, at de bedste løsninger skabes i samarbejde og udvikler derfor gerne skræddersyede forløb i et tæt samarbejde med jer.

Professionshøjskolen Absalons vision er fundamentet: Vores vision og grundlag er altid gennem høj faglighed, innovation og gennemslagskraft at udfordre vanetænkning og aktivt møde samfundets og borgernes foranderlige behov for uddannelser og faglige løsninger.

Professionshøjskolen Absalons byggeklodser: Fagspecifikke kurser, diplomuddannelser, laboratorier, coaching, facilitering af teamudvikling og alle former for kurser. Alle målrettet til relevante og udvalgte aktører – såvel ledere, konsulenter, fagprofessionelle og medarbejdere på fagområdet, men også til fx politikere og forældre.

Jeres byggeklodser: Er den lokale kontekst: Børne- og Ungepolitikken, politiske ønsker, ønsker fra fagcentre, lederne, organisationerne, de fagprofessionelle og alle medarbejderne. Fundamentet er det nuværende professionelle niveau.

Jeres vision for, og formål med, kompetenceudviklingsprojektet – Ledestjernen, hvor skal vi hen?:
Består først og fremmest af visionen for og formålet med det konkrete kompetenceudviklingsprojekt.  Vision og formål er ledestjernen for alt i kompetenceudviklingsprojektet – herudfra vælges metoder, teori, kobling til praksis og udvikling af nye metoder målrettet til det konkrete projekt. Det, som ikke allerede findes – udvikler vi sammen.

Hvor lang tid tager det? Kompetenceudviklingen skal føre til nye handlinger, til ny læring og til ny kultur:
Forløb kan tage alt fra en dag, flere uger eller op til flere år – afhængigt af visionen, formålet og den enkelte kommunes lokale kontekst. Implementeringen sikres gennem forankring i fagcenteret og i ledergruppen  og på decentralt niveau ved facilitering og coaching på gruppe og individuelt niveau.

Det har været et rigtig godt forløb. Vi har haft et godt samspil med nogle rigtig dygtige undervisere. Det allervigtigste er, at vi har fået øjnene op for, hvor vigtig ledelse af pædagogiske mennesker er. Vi har fået lysten til at blande os på den gode måde i det, de går og laver.

Direktør Kim Normand
Center for Erhvervsuddannelser Lolland Falster

Kurset betyder, at jeg begynder at sætte spørgsmålstegn ved den måde vi i afdelingen gør det på. Nu tænker jeg hele tiden på koblingen til min hverdag. Jeg har også fået en masse redskaber til at være i den forandringsproces vi er i.

Cxense Display