Del

Diplomuddannelse i ledelse (på Den Danske Scenekunstskole)

Diplom i ledelse, på Den Danske Scenekunstskole, henvender sig til nuværende og kommende ledere på det kunstneriske og kulturelle område.

Øget forståelse af kompleksiteten og mangfoldigheden på det kunstneriske og kulturelle område stiller krav til lederen om at kunne orientere sig og agere i dette landskab på baggrund af en forståelse af sig selv og sine relationer til andre.

Uddannelsen vil give dig nye forståelser med afsæt i din praksis og åbne for nye handlemuligheder.

Uddannelsen udbydes samarbejde med Den Danske Scenekunstskole og under fagligt ansvar af Professionshøjskolen Absalon.

Praktisk information

Modulerne afvikles på Den Danske Scenekunstskole – Efter- og Videreuddannelsesafdelingen i Odsherred og foregår på internat.

Prisen er 8.330 kr. pr. modul som skal betales før modulet starter. Samlet pris for uddannelsen er 83.300 kr. inklusive udgifter til eget værelse på Den Danske Scenekunstskole, Odsherred og mad fra eget køkken.

Der er almindeligvis to 2-dages ophold pr. modul, der hver strækker sig over 4-6 uger. De studerende sørger selv for transport til og fra uddannelsesstedet

Adgangskrav
  • En adgangsgivende uddannelse svarende til en kort eller mellemlang videregående uddannelse.
  • 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.
Realkompetencevurdering

Opfylder du ikke de formelle adgangskrav kan du søge om at blive realkompetencevurderet.
Der kan søges realkompetencevurdering i forhold til kravet om adgangsgivende uddannelse, men ikke i forhold til kravet om mindst to års relevant erhvervserfaring.

Tilmelding

Ansøgningsskema og dokumentation for relevant uddannelse sendes pr. post eller scannes og mailes til:

Professionshøjskolen Absalon
Slagelsevej 70 – 74 4180 Sorø
Att.: Uddannelsessekretær Conni Gram E-mail: coel@ucsj.dk

Cxense Display