Del

Social, vejledning og beskæftigelse

Det sociale- og samfundsfaglige område henvender sig til vejledere, socialrådgivere, socialformidlere, jobkonsulenter, virksomhedskonsulenter og andre med interesse for det vejledningsrettede og socialfaglige område.

Akademiuddannelser - for dig med en kort videregående uddannelse
Akademiuddannelser - for dig med en kort videregående uddannelse
Temadage om handicapområdet
Temadage med fokus på bl.a Servicelovens formålsbestemmelser, Ankestyrelsens seneste afgørelser indenfor Servicelovens §41 &42, eller…

Seneste nyt

Fyraftensmøde
31. oktober 2017 - 21. november 2017
Hvordan sikres en retvisende visitering af borgere på kontanthjælp eller uddannelseshjælp?
Temadag: Dokumentation, måling og evaluering af samskabende processer
2. november 2017
Hvordan måler vi resultater af samskabelse? Og hvordan dokumenterer vi den værdiskabelse, som samskabelse kan fører til?
Kursus i EU’s persondataforordning
23. januar 2018 - 24. januar 2018
Få viden og redskaber til at implementere forordningen i din organisation
Hent flere

Vi lægger særlig vægt på at:

  • Kombinere teoretisk viden med egen praksiserfaring.
  • Skabe trygge og udfordrende læringsmiljøer.
  • Skabe læringsrum, der giver den enkelte lyst til at arbejde både med personlige og faglige udfordringer.

Vi inddrager de nyeste forskningsresultater og publikationer i undervisningen.

Vi tilbyder diplomuddannelser, kurser, konferencer, temadage og særligt tilrettelagte forløb som både traditionel undervisning, e-læringsforløb og som en kombination af disse.

Kontakt os, hvis du har spørgsmål til efter- og videreuddannelse for dig selv eller dine medarbejdere.

Cxense Display