Del

Jobcentrets rolle i beskæftigelsesindsatsen

Jobcenteret er en central figur i beskæftigelsesindsatsen, og det er derfor vigtigt at have en god forståelse for jobcenterets funktion, organisering og styring.

Derved bliver du også bedre i stand til at imødekomme fremtidige ændringer og nye arbejdsgange proaktivt.

Modulet giver dig

  • Indsigt i baggrunden for den nuværende beskæftigelsespolitik, og hvordan beskæftigelsesindsatsen organiseres og styres.
  • Forståelse for jobcenterets funktion inden for den samlede organisering af beskæftigelsesindsatsen.
  • Konkret viden om, hvordan du faciliterer professionelle samtaler, og hvordan du kan inddrage de lærte metoder og teknikker i din egen praksis.
  • Overblik over dokumentationskravet og de forskellige værktøjer, der kan støtte dit arbejde med den lovpligtige dokumentation.
  • Indblik i, hvordan du kan arbejde systematisk med at optimere dine borgerrettede samtaler afhængigt af målgruppen.

Målgruppe

Dette modul er særlig relevant for dig, der arbejder eller ønsker at arbejde i et jobcenter og ønsker at opkvalificere dine sagsbehandlingsevner og den nære borgerkommunikation.

Omfang

10 ECTS-point

Tilmelding

Sted: Campus Næstved

Beskrivelse: Valgmodul

Start dato: 21. august 2018

Slut dato: 12. december 2018

Tidsangivelse: 6 undervisningsdage

Tilmeldingsfrist: 27. juli 2018

Pris: 8.900,00 DKK


Konsulent:

Maria Kathrine Kolind Sprogøe

7248 2983, masp@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Jannie Jensen

7248 1353, jjen@pha.dk

Cxense Display