Del

Socialt arbejde med demente borgere

Læringsmål

Formålet med modulet er at kvalificere den studerende til at kunne håndtere de daglige udfordringer i det sociale arbejde med borgere med demens på en etisk forsvarlig måde indenfor lovgivningens rammer.

Indhold

 • Socialpsykologi
 • Etik
 • Jura
 • Situationsbedømmelse
 • Screeningsværktøjer
 • Tværfagligt samarbejde
Viden
 • Viden om og forståelse for de psykiske belastninger i dagligdagen for mennesker med demens
 • Får forståelse for og kan reflektere over de etiske dilemmaer i det sociale arbejde med demente borgere og deres pårørende
 • Får forståelse for selvbestemmelsen og adgangen til indgreb i selvbestemmelsesretten samt regler for magtanvendelse.
Færdigheder
 • Kan anvende konkrete metoder og redskaber i det sociale arbejde med demente borgere.
 • Kan identificere og vurdere problemområder i det sociale arbejde med henblik på at kunne handle i daglig praksis med de demente borgere, herunder borgere, der har adfærdsproblemer.
 • Kan vurdere og vælge løsningsmuligheder, ud fra et fagligt skøn i den konkrete omsorgssituation og i overensstemmelse med gældende lovgivning.
 • Skal kunne varetage og formidle dementes rettigheder og indgå i konstruktiv dialog herom med kolleger og pårørende.
Kompetencer
 • Kan håndtere de daglige problemer, der opstår i praksis overfor såvel de demente og deres pårørende som over for kolleger.
 • Kan kvalificere egen praksis, videre-visitere og indgå i tværfagligt samarbejde.

Omfang

10 ECTS-point

Tilmelding

Sted: Campus Nykøbing F.

Beskrivelse: Valgmodul

Start dato: 30. januar 2019

Slut dato: 22. maj 2019

Tidsangivelse: 6 undervisningsdage

Tilmeldingsfrist: 14. januar 2019

Pris: 8.900,00 DKK


Konsulent:

Maria Kathrine Kolind Sprogøe

7248 2983, masp@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Lene Jørgensen

7248 2882, lejo@pha.dk

Cxense Display