Del

Aldring og demens

I arbejdet med mennesker med demens kan det være givende for din arbejdspraksis, at du har en tværfaglig forståelse for, hvordan aldring og demens påvirker hinanden.

Med denne forståelse kan du justere din tilgang afhængigt af borgeres behov, alder og grad af demens.

Modulet giver dig

  • Indsigt i aldring fra et tværfagligt historisk, psykologisk og samfundsmæssigt perspektiv.
  • Redskaber til at analysere og vurdere demensramtes behov, så du kan yde den rigtige omsorg.
  • En praksisorienteret tilgang med udgangspunkt i samspil og intervention i forhold til uhensigtsmæssige handlemønstre hos demente.
  • Forståelse for, hvordan du bedst inddrager de pårørende i processen og i omsorgen.
  • Indblik i hvordan mennesker påvirkes af aldersforandringer både biologisk, psykologisk og socialt, så du kan tilrettelægge forløb med passende og meningsfulde aktiviteter.

Målgruppe

Modulet henvender sig til sygeplejersker, ergoterapeuter, pædagoger eller andre fagprofessionelle, som arbejder med demens, og som ønsker specialiseret viden om samspillet mellem aldring og demens og dets betydning for omsorgsarbejdet.

Omfang

10 ECTS-point

Tilmelding

Det er pt. ikke muligt at tilmelde sig modulet. Kontakt en uddannelseskonsulent – se under kontakt.

Se aktuelle moduler
Cxense Display