Del

Teorier i socialt arbejde med udsatte børn og unge

Formål

Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at arbejde teoribaseret og reflekteret med udsatte børn, unge og familier.

Indhold

  • Teoriforståelse i socialt arbejde med udsatte børn, unge og familier
  • Indføring i udvalgte teorier og forskning, samt anvendelse af disse i arbejdet med udsatte børn, unge og familier samt deres netværk

Læringsmål

Viden
  • Teorier, forskning og erfaringsbaseret viden om udsatte børn, unge og familier samt kan reflektere over anvendelse af disse i praksis
Færdigheder
  • Vurdere komplekse problemstillinger omkring udsatte børn, unge og familier ved hjælp af relevant teori, forskning og erfaringsbaseret viden, samt begrunde disse valg
Kompetencer
  • Håndtere komplekse problemstillinger med afsæt i udvalgte teorier, forskning og erfaringsbaseret viden i arbejdet med udsatte børn, unge og familier
  • Udvikle egen praksis på et teoretisk grundlag

Omfang

10 ECTS-point

Tilmelding

Sted: Campus Nykøbing F.

Beskrivelse: Valgmodul

Start dato: 29. januar 2019

Slut dato: 22. maj 2019

Tidsangivelse: 6 undervisningsdage

Tilmeldingsfrist: 15. januar 2019

Pris: 10.000,00 DKK


Konsulent:

Maria Kathrine Kolind Sprogøe

7248 2983, masp@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Lene Jørgensen

7248 2882, lejo@pha.dk

Cxense Display