Del

Tilgange og metoder i det tværprofessionelle/tværsektorielle samarbejde

Mange udfordringer kræver samarbejde på tværs af sektorer og fagprofessioner for at blive løst bedst muligt.

Med den stigende opmærksomhed på tværfaglighed åbner der sig nye arbejdsgange og spændende muligheder for dig, der forstår at gå på tværs.

Modulet giver dig

  • Grundlæggende forståelse for det sociale, det pædagogiske og det sundhedsfaglige felt, så du får den viden, der skal til for at gå på tværs.
  • Indsigt i mulighederne for konkret brugerinddragelse i dine tværfaglige samarbejder.
  • Færdigheder i at identificere problemstillinger i tværfagligt og tværsektorielt samarbejde og analysere dig frem til løsninger.
  • Værktøjerne til facilitering, så du kan skabe velkoordinerede tværfaglige indsatser og sikre solide løsninger for alle borgere - også de mest udsatte.

Målgruppe

Modulet henvender sig til dig, der arbejder i et krydsfelt mellem forskellige sektorer og professioner og ønsker en større viden om de muligheder, der er i dette krydsfelt. Modulet er også for dig, der ønsker flere tværgående indsatser på din arbejdsplads, men ikke ved, hvordan du skal facilitere dem.

Omfang

10 ECTS-point

Tilmelding

Sted: Forlagt Campus Roskilde

Beskrivelse: Valgmodul

Start dato: 22. august 2018

Slut dato: 12. december 2018

Tidsangivelse: 6 undervisningsdage

Tilmeldingsfrist: 10. august 2018

Pris: 10.000,00 DKK


Konsulent:

Maria Kathrine Kolind Sprogøe

7248 2983, masp@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Lene Jørgensen

7248 2882, lejo@pha.dk

Cxense Display