Del

Den sociale diplomuddannelse - Børn og unge

Retningen giver ret til at anvende betegnelsen: SocD i børn og unge

Den engelske betegnelse er: Diploma of Social Work. Children and youth.

Læringsmål

Viden

  • Viden om og forståelse af det sociale arbejdes anvendte teorier og metoder på børne-og ungeområdet samt relationen til praksis.
  • Kan reflektere over disse teoriers og metoders anvendelse i og betydning for praksis på børne- og ungeområdet.

Færdigheder

  • Anvende teorier og metoder til analyse af praktiske og teoretiske problemstillinger på børne- og ungeområdet.
  • Undersøge, beskrive og vurdere relevante teoretiske og praksisnære problemstillinger i socialt arbejde på børne- og ungeområdet
  • Begrunde valg af metoder og handlinger i konkrete socialfaglige problemstillinger på børne- og ungeområdet.
  • Formidle praksisnære problemstillinger, handlinger og metoder til samarbejdspartnere og brugere.

Kompetencer

  • Håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i arbejdssammenhænge.
  • Indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig ansvar indenfor rammerne af en so-cialfagligprofessionel etik.
  • Udvikle egen socialfaglige praksis på børne-og ungeområd
Cxense Display