Del

Den sociale diplomuddannelse - Demens

Uddannelsesretning: Demens Demens giver ret til at anvende betegnelsen: SocD i demens

Den engelske betegnelse er: Diploma of Social Work. Dementia. Den sociale diplomuddannelse

Læringsmål

Viden

  • Har viden om og forståelse af det sociale arbejdes anvendte teorier og metoder på ældre og demensområdet samt relationen til praksis.
  • Kan reflektere over disse teoriers og metoders anvendelse i og betydning for praksis på ældre og demensområdet.

Færdigheder

  • Anvende teorier og metoder til analyse af praktiske og teoretiske problemstillinger på ældre og demensområdet.
  • Undersøge, beskrive og vurdere relevante teoretiske og praksisnære problemstillinger i socialt arbejde på ældre og demensområdet.
  • Begrunde valg af metoder og handlinger i konkrete socialfaglige problemstillinger på ældre og demensområdet.
  • Formidle praksisnære problemstillinger, handlinger og metoder til samarbejdspartnere og brugere.

Kompetencer

  • Håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i arbejdssammenhænge.
  • Indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig ansvar indenfor rammerne af en socialfaglig professionel etik.
  • Udvikle egen socialfaglig praksis på ældre og demensområdet.
Cxense Display