Del

Karrierelæring

Læringsmål

Viden

 • Skal have teoretisk, metodisk og didaktisk viden i relation til børn, unge og voksnes karrierelæring
 • Skal kunne forstå og reflektere over sammenhænge mellem karrierelæring og karrierekompetence

Færdigheder

 • Skal kunne anvende forskellige karriereteoretiske tilgange til at planlægge, gennemføre og evaluere karrierelæringsforløb
 • Skal kunne analysere og vurdere forskellige karrierelæringsteorier og deres relevans for forskellige målgrupper
 • Skal kunne begrunde og formidle valg af metoder til arbejdet med børn, unge og voksnes karrierelæring 

Kompetencer

 • Skal kunne træffe begrundede valg af karrierelæringsaktiviteter og relatere disse til konkrete mål
 • Skal kunne udvikle og tilrette karrierelæringsforløb for børn, unge og voksne i forskellige kontekster

Indhold

 • Teoretiske perspektiver på forståelse af børn, unge og voksnes karrierelæring
 • Teorier om karrierelæring og karrierekompetence
 • Didaktik i forhold til karrierelæring
 • Tværprofessionelt og -institutionelt samarbejde

Omfang

5 ECTS-point

Tilmelding

Sted: Roskilde

Beskrivelse: Valgmodul

Start dato: 27. september 2017

Slut dato: 31. januar 2018

Tidsangivelse: Onsdage

Tilmeldingsfrist: 25. september 2017

Pris: 6.000,00 DKK


Konsulent:

Vivi Frydendahl

7248 1057, vfr@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Jannie Jensen

7248 1353, jjen@pha.dk

Cxense Display