Del

Kollektive vejledningsformer

Læringsmål

Viden

 • Skal have viden om forskellige teoretiske tilgange til kollektive vejledningsformer
 • Skal have viden om metode og praksis i forhold til kollektive vejledningsformer, herunder gruppevejledning
 • Skal kunne forstå og reflektere over gruppedynamik og dennes betydning for processen.

Færdigheder

 • Skal kunne organisere vejledning ved anvendelse af kollektive vejledningsformer
 • Skal kunne begrunde og anvende kollektive vejledningsformer i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning og vurdere relevansen af dem i forskellige sammenhænge
 • Skal kunne vurdere og formidle vejledningsfaglige problemstillinger i relation til kollektive vejledningsformer til interne og eksterne samarbejdspartnere
 • Skal kunne vurdere de etiske implikationer ved vejledning i kollektive sammenhænge.

Kompetencer

 • Skal kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede problemstillinger i relation til planlægning, gennemførelse og evaluering af kollektive tilgange i vejledning
 • Skal selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde om kollektive tilgange i vejledning
 • Skal kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i relation til at organisere, planlægge, gennemføre og evaluere kollektive tilgange i vejledning.

Indhold:

 • Planlægning, gennemførelse og evaluering af kollektiv vejledningspraksis
 • Teorier og metoder om kollektive tilgange i vejledning
 • Vejlederens rolle og funktion i relation til kollektive tilgange i vejledning
 • Gruppedynamiks betydning for vejledningsprocessen
 • Etik knyttet til kollektive tilgange i vejledning.

Omfang

10 ECTS-point

Tilmelding

Sted: Campus Roskilde

Beskrivelse: Valgmodul

Start dato: 2. marts 2018

Slut dato: 8. juni 2018

Tidsangivelse: 8 fredage kl. 9.30 - 14.15

Tilmeldingsfrist: 29. januar 2018

Pris: 9.000,00 DKK


Konsulent:

Vivi Frydendahl

7248 1057, vfr@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Jannie Jensen

7248 1353, jjen@pha.dk

Cxense Display