Del

Mentorskaber og mentorordninger

Formålet med modulet er at den studerende tilegner sig viden om og forudsætninger for at kunne indgå i og koordinere mentorordninger i forhold til børn, unge og voksne med behov for et mentorskabs særlige støtte.

Indhold

 • Den uddannelsespolitiske sammenhæng og baggrund for mentorindsats
 • Mentorens rolle og opgave
 • Magt og etik i mentorrelationen
 • Motivation og læreprocesser

Læringsmål

Viden

Den studerende

 • Skal have viden om og indsigt i teorier om eksklusion og inklusion i forhold til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet
 • Skal kunne forstå og reflektere over, hvornår og hvordan mentorordninger kan bidrage til valg og gennemførelse af uddannelse og beskæftigelse
 • Skal have viden og forståelse for roller, relationer, magtaspekter og etiske dilemmaer i mentorskabet
Færdigheder

Den studerende

 • Skal kunne vurdere specielle behov for støtte, udvikling og læring og tilbyde en relevant indsats
 • Skal kunne formidle viden til og samarbejde med netværk og andre aktører omkring mentorskaber
Kompetencer

Den studerende

 • Skal kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede problemstillinger i relation til varetagelse af mentorskab og udvikling af mentorordninger
 • Skal selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde og bidrage til opbygning af en fæl-les forståelse af mentorskabets opgaver og etik
 • Skal kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i relation til udvikling af mentorrollen

Undervisnings- og arbejdsformer

Undervisningen vil veksle mellem teoretiske oplæg, dialog om praksis i et teoretisk perspektiv samt øvelser med fokus på metodeudvikling. Der arbejdes løbende med arbejdsportfolier i form af skriftlige refleksioner over faglige temaer til belysning af mentorordninger og mentorskab.

Bedømmelse

Prøveformen oplyses i forbindelse med optagelse/studiestarten. Kontakt eventuelt uddannelsessekretæren.

Omfang

5 ECTS-point

Tilmelding

Sted: Campus Roskilde

Beskrivelse: Valgmodul

Start dato: 17. april 2018

Slut dato: 4. juni 2018

Tidsangivelse: 4 tirsdage kl. 12.00 - 16.15

Tilmeldingsfrist: 28. marts 2018

Pris: 6.000,00 DKK


Uddannelsessekretær:

Jannie Jensen

7248 1353, jjen@pha.dk

Tilmelding

Sted: Campus Roskilde

Beskrivelse: Valgmodul

Start dato: 24. oktober 2018

Slut dato: 12. december 2018

Tidsangivelse: 4 onsdage kl. 12.00 - 16.15

Tilmeldingsfrist: 1. oktober 2018

Pris: 6.500,00 DKK


Konsulent:

Peter Grabowski Hjørnet

7248 1264, phj@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Jannie Jensen

7248 1353, jjen@pha.dk

Cxense Display