Del

Vejledning i uddannelsesinstitutioner

Modulets formål er, at de studerende tilegner sig viden om forhold, der har betydning for unge og voksnes muligheder for gennemførelse af uddannelse med henblik på at kunne udvikle, tilrettelægge, iværksætte og evaluere vejledningsindsatser, der understøtter elevers og studerendes gennemførelse af uddannelser.

Indhold

 • Uddannelsessystemets organisering
 • Organisationsteorier og teorier om organisationskultur
 • Uddannelsessociologiske problemstillinger i forhold til gennemførelse, frafald og overgange
 • Teorier om karrierekompetencer
 • Vejledningsaktiviteter, metoder og organiseringsformer, som understøtter og kvalificerer gennemførelse af uddannelse
 • Individuel uddannelsesplanlægning og kompetenceafklaring

  Læringsmål

  Viden

  Den studerende

  • Skal have viden om forskellige uddannelsers organisering og konkrete organisatoriske kontekster.
  • Skal kunne forstå og reflektere over individuelle og kontekstuelle forholds betydning for gennemførelse af uddannelse.
  • Skal have viden om strategier for udvikling af de vejledtes karrierekompetencer
  Færdigheder

  Den studerende

  • Skal kunne udvælge og anvende forskellige vejledningsaktiviteter, metoder og organisationsformer, der understøtter og motiverer til gennemførelse af uddannelse.
  • Skal kunne vurdere problemstillinger knyttet til vejledningsindsatsen i uddannelsesinstitutioner og begrunde valg af strategier og handlinger, der kan bidrage til gennemførelse af uddannelser.
  • Skal kunne formidle faglige og organisatoriske strategier til at udvikle deltagernes karrierekompetencer
   Kompetencer

   Den studerende

   • Skal i samarbejde med relevante samarbejdsparter kunne indgå i udvikling af nye tiltag inden for vejledningsområdet i en uddannelsesinstitution bl.a. omkring overgange mellem uddannelses- og læringsmiljøer.
   • Skal kunne håndtere organisering og udvikling af vejledningsindsatsen i en uddannelsesinstitution

    Undervisnings- og arbejdsformer

    Modulets temaer introduceres ved teoretiske oplæg og øvelser.
    De studerende udfører selvstændige undersøgelser med henblik på at identificere og analysere særlige problemstillinger.

    Bedømmelse

    uddannelsessekretæren.

    Omfang

    10 ECTS-point

    Tilmelding

    Det er pt. ikke muligt at tilmelde sig modulet. Kontakt en uddannelseskonsulent – se under kontakt.

    Se aktuelle moduler
    Cxense Display