Del

Adgangskrav

Få tilskud fra Socialstyrelsen, hvis du og din arbejdsgiver tilmelder dig til alle modulerne!

Optagelse på uddannelsen kræver en mellemlang videregående uddannelse, en bacheloruddannelse, anden relevant uddannelse på niveau med en videregående voksenuddannelse (VVU) eller tilsvarende.
Hertil kommer mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Dispensation for uddannelseskravet kan gives i særlige tilfælde, hvor ansøgeren kan dokumentere anden relevant uddannelsesbaggrund eller erhvervserfaring.

Få en fuld diplomuddannelse for 15.000 kr. pr. deltager.

Den sociale diplomuddannelse – børn og unge udbydes også med tilskud fra Socialstyrelsen som lokalt tilrettelagte hold. Dvs. egenbetalingen for en fuld diplomuddannelse er 15.000 kr. pr. deltager.

Lokalt tilrettelagte hold er interessante for ledere på børne- og ungeområdet, da de kan indgå i en strategisk kompetenceudvikling.

Derudover er lokale forløb en oplagt mulighed for kommuner, som ikke ligger i nærheden af København, Århus og Odense/Trekantsområdet, hvor de regionale forløb udbydes.

Et lokalt tilrettelagt hold forudsætter, at kommunen har mindst 20 medarbejdere, der kan tage en diplomuddannelse. Mindst halvdelen af medarbejderne skal være myndighedssagsbehandlere.

Læs mere her

Cxense Display