Del

Akademiuddannelse i beskæftigelse

Uddannelsen er for dig, som gerne vil uddannes og specialiseres inden for beskæftigelsesområdet.

Akademiuddannelsen i beskæftigelse giver dig viden om beskæftigelsesområdet, som gør dig i stand til, med afsæt i beskæftigelsesområdets regelgrundlag, at anvende centrale metoder og redskaber inden for motivation, vejledning, kommunikation, aktivering og jobsøgning, så du kan medvirke til løsning af beskæftigelsesmæssige indsatser.

Uddannelsen giver dig…

  • Kompetence til at vurdere beskæftigelsesmæssige problemstillinger og opstille og vælge relevante løsningsmuligheder
  • Kompetence til at varetage funktioner inden for særlige dele af beskæftigelsesindsatsen, fx virksomhedskontakten eller ungeindsatsen
  • Kompetence til at formidle skriftligt og mundtligt om beskæftigelsesmæssige indsatser og områdets organisering til forskellige brugere, brugergrupper og samarbejdspartnere
  • Kompetence til at indgå i professionelle samarbejder med borgere, virksomheder og andre interessenter inden for beskæftigelsesområdet

Økonomisk støtte

Du kan søge om støtte på op til 25.000 kr. årligt til Akademiuddannelsen i beskæftigelse

Det kræver at du er omfattet af en overenskomst mellem KL og Dansk Socialrådgiverforening, BUPL, FOA, Forhandlingskartellet, HK Kommunal, Dansk Metal, Socialpædagogernes Landsforbund, Teknisk Landsforbund eller 3F. 

Læs mere her

Praktisk information

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen skal du have bestået en af følgende uddannelser:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant Grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse minimum på niveau som ovenstående


Desuden skal du have 2 års relevant erhvervserfaring

Priser og ansøgningsfrister

10 ECTS-point 9.300,- kr.
Afgangsprojekt 11.000,- kr.
Der tages forbehold for prisændringer.

Ansøgningsfrister:
Se under de enkelte moduler
Vi optager studerende frem til studiestart, såfremt der er ledige pladser.

Realkompetencevurdering

Opfylder du ikke de formelle adgangskrav kan du søge om at blive realkompetencevurderet.
Der kan søges realkompetencevurdering i forhold til kravet om adgangsgivende uddannelse, men ikke i forhold til kravet om mindst to års relevant erhvervserfaring.