Del

Akademiuddannelse i beskæftigelse

Uddannelsen er for dig, som gerne vil uddannes og specialiseres inden for beskæftigelsesområdet.

Akademiuddannelsen i beskæftigelse giver dig viden om beskæftigelsesområdet, som gør dig i stand til, med afsæt i beskæftigelsesområdets regelgrundlag, at anvende centrale metoder og redskaber inden for motivation, vejledning, kommunikation, aktivering og jobsøgning, så du kan medvirke til løsning af beskæftigelsesmæssige indsatser.

Uddannelsen giver dig…

  • Kompetence til at vurdere beskæftigelsesmæssige problemstillinger og opstille og vælge relevante løsningsmuligheder
  • Kompetence til at varetage funktioner inden for særlige dele af beskæftigelsesindsatsen, fx virksomhedskontakten eller ungeindsatsen
  • Kompetence til at formidle skriftligt og mundtligt om beskæftigelsesmæssige indsatser og områdets organisering til forskellige brugere, brugergrupper og samarbejdspartnere
  • Kompetence til at indgå i professionelle samarbejder med borgere, virksomheder og andre interessenter inden for beskæftigelsesområdet

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen skal du have bestået en af følgende uddannelser:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant Grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse minimum på niveau som 1-3


Desuden skal du have 2 års relevant erhvervserfaring

Cxense Display