Del

Formål

Det overordnede formål med Akademiuddannelsen i beskæftigelse er at kvalificere voksne til, på et fagligt og metodisk grundlag, at kunne analysere og vurdere praksisnære problemstillinger inden for beskæftigelsesområdet samt varetage funktioner på specialistniveau inden for særlige dele af beskæftigelsesindsatsen.

Uddannelsen skal bidrage til at udvikle den studerendes selvstændighed, samarbejdsevne og evne til at skabe fornyelse indenfor beskæftigelsesområdet.

Uddannelsen har desuden følgende mål for den studerende:

Viden

Den færdiguddannede

  • har udviklingsbaseret viden om beskæftigelsesområdets praksis vedrørende motivation, vejledning, kommunikation, aktivering, jobsøgning og differentierede brugergrupper og har viden om beskæftigelsesområdets regelgrundlag
  • kan forstå beskæftigelsesmæssige indsatser og beskæftigelsesområdets organisering og anvendelse af teori og metode

Færdigheder

Den færdiguddannede

  • kan med afsæt i beskæftigelsesområdets regelgrundlag anvende centrale metoder og redskaber inden for motivation, vejledning, kommunikation, aktivering og jobsøgning og kan medvirke til løsning af beskæftigelsesmæssige indsatser
  • kan vurdere beskæftigelsesmæssige problemstillinger og opstille og vælge relevante løsningsmuligheder
  • kan formidle skriftligt og mundtligt om beskæftigelsesmæssige indsatser og områdets organisering til forskellige brugere, brugergrupper og samarbejdspartnere

Kompetencer

Den færdiguddannede:

  •  kan håndtere udviklingen og nye initiativer inden for det beskæftigelsesmæssige område
  • Den færdiguddannede kan indgå i professionelle samarbejder med borgere, virksomheder og andre interessenter inden for beskæftigelsesområdet
  • Den færdiguddannede kan udvikle sin egen praksis i samarbejde med ledere og kolleger.

Uddannelsen har desuden som mål, at styrke mulighederne for karriere- og kompetenceudvikling for voksne, ligesom den giver adgang til for fortsat kompetenceudvikling på diplomniveau.