Del

Mentor inden for beskæftigelsesområdet

Indhold

 • Teorier om adgangsveje og deltagelsesforhold i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet, herunder eksklusion og inklusion
 • Vurdering af specielle behov for støtte og valg af indsats tilpasset behovet
 • Centrale psykologiske, socialvidenskabelige og kommunikative metoder i praksis i arbejdet med udsatte unge eller voksne, der har midlertidigt behov for individuel støtte
 • Mentorordninger i praksis, herunder etik, kommunikation, roller, relationer og positioner i mentorskabet
 • Udvikling af egne personlige og faglige kompetencer til varetagelse af rollen som mentor 
Viden
 •  Skal have viden teorier om eksklusion og inklusion i forhold til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet
 • Skal have viden om og forståelse for, hvornår og hvordan en mentorordning i praksis kan bidrage til udsatte gruppers valg og gennemførelse af uddannelse og beskæftigelse
 • Skal have viden om og forståelse for etik, roller, relationer og positioner i mentorskabet, både som social mentor og som faglig mentor.
Færdigheder
 • Skal kunne anvende centrale psykologiske, socialvidenskabelige og kommunikative metoder i praksis i arbejdet med udsatte unge eller voksne, der har midlertidigt behov for individuel støtte
 • Skal kunne vurdere specielle behov for støtte og vælge en indsats tilpasset behovet
 • Skal kunne vurdere hvilket læringsbehov der er påkrævet i det konkrete mentorskab, og vælge vejledningsmetode i forlængelse heraf.
Kompetencer
 • Skal kunne håndtere udviklingsorienterede situationer i relation til varetagelse af mentorskabet
 • Skal kunne samarbejde med netværk og andre aktører omkring den enkelte, der indgår i en mentorordning
 • Skal kunne udvikle egne personlige og faglige kompetencer til varetagelse af rollen som mentor

Omfang

10 ECTS-point

Tilmelding

Sted: Campus Næstved

Beskrivelse: Valgmodul

Start dato: 29. januar 2019

Slut dato: 21. maj 2019

Tidsangivelse: 6 undervisningsdage

Tilmeldingsfrist: 14. januar 2019

Pris: 9.300,00 DKK


Konsulent:

Maria Kathrine Kolind Sprogøe

7248 2983, masp@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Jannie Jensen

7248 1353, jjen@pha.dk

Cxense Display