Del

Akademiuddannelse i socialt arbejde

Uddannelsen er for dig, som gerne vil uddannes og specialiseres inden for det socialfaglige område.

Er du ansat på det socialfaglige område i kommuner, i regioner, inden for staten, i private organisationer, på bo- og opholdssteder eller i boligforeninger mv.

Er du sekretær i en kommune, medhjælper på et bosted, ansat i hjemmeplejen eller ejendomsfunktionær i et socialt boligbyggeri mv.

Du skal måske varetage lettere sagsbehandlingsopgaver, eller skal være i daglig kontakt med borgere, pårørende eller beboere.

Uddannelsen giver dig…

 • Kompetence til at varetage lettere sagsbehandling og løse andre administrative opgaver i den sociale indsats
 • Kendskab til centrale retslige principper for myndighedsudøvere
 • Kendskab til redskaber til at handle og samarbejde inden for rammerne af socialt arbejde

Uddannelsens opbygning

Varighed

 • som heltidsuddannelse: 1 år
 • som deltidsuddannelse: 3 år (max 6 år), hvor der tages hensyn til tilknytning til arbejdsmarkedet

For at gennemføre uddannelsen skal du læse:

 • 3 obligatoriske moduler
 • 2 valgfrie moduler
 • 1 afgangsprojekt

Hvert modul er normeret til 10 ECTS point, og læser du alle 6 moduler, har du i alt læst 60 ECTS og får en akademigrad AU i Socialt arbejde, som bl.a. er adgangsgivende til flere diplomuddannelser.

Alle moduler samt afgangsprojekt afsluttes med eksamen.

Du vælger selv, om du vil læse enkelte moduler, eller alle uddannelsens moduler.

Økonomisk støtte

Du kan søge om støtte på op til 25.000 kr. årligt til Akademiuddannelsen i socialt arbejde

Det kræver at du er omfattet af en overenskomst mellem KL og Dansk Socialrådgiverforening, BUPL, FOA, Forhandlingskartellet, HK Kommunal, Dansk Metal, Socialpædagogernes Landsforbund, Teknisk Landsforbund eller 3F. 

Læs mere her

Praktisk information

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen skal du have bestået en af følgende uddannelser:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant Grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse minimum på niveau som ovenstående


Desuden skal du have 2 års relevant erhvervserfaring

Priser og ansøgningsfrister

10 ECTS-point 9.300,- kr.
Afgangsprojekt 11.000,- kr.
Der tages forbehold for prisændringer.

Ansøgningsfrister:
Se under de enkelte moduler
Vi optager studerende frem til studiestart, såfremt der er ledige pladser.

Realkompetencevurdering

Opfylder du ikke de formelle adgangskrav kan du søge om at blive realkompetencevurderet.
Der kan søges realkompetencevurdering i forhold til kravet om adgangsgivende uddannelse, men ikke i forhold til kravet om mindst to års relevant erhvervserfaring.