Del

Omsorg for den demente borger

Læringsmål

Formålet med modulet er at give den studerende øget forståelse for den situation den demente borger befinder sig i, og styrke sine færdigheder og kompetencer til at yde en kvalificeret omsorg for disse borgere og deres pårørende.

Indhold

 • Den normale aldring
 • Symptomkomplekset ved demens
 • Udredning for demens
 • Socialpædagogisk omsorg
 • Plejeløsninger ved uhensigtsmæssige handlemønstre
 • Samarbejde med pårørende
Viden
 • Har viden om og forståelse for omsorg til personer med demens.
 • Indsigt i teorier om den normale aldring og omsorg for ældre demente borgere.
 • Har viden om symptomkomplekset ved demens og kendskab til demensudredning.
 • Har forståelse for medicinske og neuropsykologiske teorier og metoder i relation til socialpædagogisk omsorg og pleje.
Færdigheder
 • Kan analysere og vurdere demensramtes behov.
 • Kan anvende konkrete metoder i omsorgsarbejdet for personer med demens.
 • Kan anvende metoder til samarbejdet med pårørende ud fra den demente borgers livshistorie.
 • Kan planlægge og opstille løsningsmuligheder i forhold til uhensigtsmæssige handlemønstre hos demente borgere med et nedsat psykisk funktionsniveau.
Kompetencer
 • Kan håndtere omsorgssituationer og tilrettelægge meningsfulde aktiviteter i den daglige praksis med borgere med demens og deres pårørende.
 • Kan deltage i tværfagligt samarbejde og kvalificere egen praksis

Omfang

10 ECTS-point

Tilmelding

Sted: Campus Nykøbing F.

Beskrivelse: Valgmodul

Start dato: 29. januar 2019

Slut dato: 21. maj 2019

Tidsangivelse: 6 undervisningsdage

Tilmeldingsfrist: 14. januar 2019

Pris: 9.300,00 DKK


Konsulent:

Maria Kathrine Kolind Sprogøe

7248 2983, masp@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Lene Jørgensen

7248 2882, lejo@pha.dk

Cxense Display