Del

Den sociale diplomuddannelse

Den sociale diplomuddannelse giver dig en teoretisk viden om og forståelse for centrale socialfaglige temaer og den samfundsmæssige kontekst for socialt arbejdes praksis.

  • Du får opdateret viden om og erfaring med anvendelse af forskellige metoder i socialt arbejde. 
  • Du lærer at forbinde teori, videnskabelig analyse og refleksion med konkrete problemstillinger i socialfaglig praksis.
  • Du vil også lære at igangsætte udviklingsarbejde internt i din organisation og arbejde i et tværfagligt/tværsektorielt perspektiv samt at implementere forskellige evaluerings- og dokumentationsmetoder i det daglige arbejde og i udviklingsarbejde

Undervisning tilpasset særlige udfordringer i Region Sjælland

I Professionshøjskolen Absalon har vi gennem mere end 10 år specialiseret os i blended learning, som integrerer og kombinerer virtuel undervisning og netbaserede aktiviteter med face-to-face læring. Det har vi blandt andet fordi, at mange af de områder, som vi uddanner til, centraliseres mere og mere og der skabes således en større geografisk afstand til borgerne.

For at tage aktivt hånd om denne udfordring udbyder vi flere og flere uddannelser som blended learning eller e-læring, fordi det sætter den studerende i stand til at integrere metoderne fra undervisningen i sit daglige arbejde. Fx kan socialrådgiveren lære, hvordan virtuelle møder kan supplere arbejdet med borgere, der har langt til nærmeste forvaltning.

Fleksibel undervisning

Blended learning er en fleksibel studieform, som ligeledes gør det nemmere for dig at planlægge din uddannelse i kombination med dit arbejde og øvrige liv. Undervisningsformen betyder, at du ikke behøver at rejse langt, hver gang du skal have undervisning og drøfte pensum med din underviser og medstuderende

Uddannelsens opbygning

Økonomisk støtte

Du kan søge om støtte på op til 25.000 kr. årligt til Den sociale diplomuddannelse

Det kræver at du er omfattet af en overenskomst mellem KL og Dansk Socialrådgiverforening, BUPL, FOA, Forhandlingskartellet, HK Kommunal, Dansk Metal, Socialpædagogernes Landsforbund, Teknisk Landsforbund eller 3F. 

Læs mere her

Praktisk information

Priser og ansøgningsfrister

5 ECTS-point 6.500,- kr.
10 ECTS-point 10.500,- kr.
Afgangsprojekt 13.000,- kr.
Der tages forbehold for prisændringer.

Ansøgningsfrister:
Se under de enkelte moduler
Vi optager studerende frem til studiestart, såfremt der er ledige pladser.

Adgangskrav
  • En relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller relevant videregående voksenuddannelse (VVU).
  • 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

eller opfylder nedenstående tre krav: (Gældende som forsøg frem til 31. juli 2022)

  • En akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse.
  • Relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse bag sig.
  • Er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen.
Realkompetencevurdering

Opfylder du ikke de formelle adgangskrav kan du søge om at blive realkompetencevurderet.
Der kan søges realkompetencevurdering i forhold til kravet om adgangsgivende uddannelse, men ikke i forhold til kravet om mindst to års relevant erhvervserfaring.

Fleksibel og relevant - Skræddersy din uddannelse

Den sociale diplomuddannelse består af tre obligatoriske moduler og tre valgfrie moduler.

Det betyder, at du kan skræddersy uddannelsen efter de behov, du aktuelt har i dit daglige arbejde.

Hvad enten du arbejder med udsatte unge, inden for beskæftigelsesområdet, ældreområdet eller noget helt andet, så har du mulighed for at sammensætte en diplomuddannelse, der passer til dine interesser og arbejdsopgaver.