Del

Obligatoriske moduler

På den sociale diplomuddannelse læser du to obligatoriske moduler, samt et obligatorisk afgangsprojket ud over de valgmoduler, der specialiserer din diplomuddannelse.