Del

Omstillingsfonden

Søg om 10.000 kr. om året til efter-og videreuddannelse

Fra 1. august 2018 kan du med midler fra omstillingsfonden gå i gang med, eller fortsætte på din akademi- og diplomuddannelse. Fonden dækker dit deltagergebyr op til 10.000 kroner om året til og med år 2021. 

Hvem kan søge  

Du skal være:

 • Faglært eller ufaglært. Dvs. personer der har en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller tilsvarende som højeste fuldførte uddannelse

  1. Ansøgere, der har gennemført en dansk videregående uddannelse, kan ikke modtage tilskud fra omstillingsfonden
  2. Enkelte eller flere beståede akademi- eller diplom-fagmoduler opfattes ikke som en hel videregående uddannelse, så længe vedkommende ikke har gennemført en hel uddannelse.

 • I beskæftigelse og ansat ved kursusstart, dvs. skal være ansat som medarbejder på hel- eller deltid i Danmark.
  1. Selvstændige opfattes i denne sammenhæng ikke som ansatte og kan ikke modtage tilskud
  2. Arbejdsgivere kan ikke modtage tilskud
  3. Fuldtidsstuderende på videregående uddannelser kan ikke modtage tilskud

   

 • Tilmeldt et modul på en akademi- eller diplomuddannelse udbudt efter reglerne fastsat i Bekendtgørelse om akademiuddannelser, Bekendtgørelse om diplomuddannelser
 • Ansøger må endnu ikke have opbrugt det årlige maksimumsbeløb på 10.000 kr. i tilskud fra omstillingsfonden

Bemærk: Også merkonomer er i målgruppen, fordi de ikke har afsluttet en akademiuddannelse.

Hvilke uddannelser

Der kan søges om støtte til kompetencegivende efter- og videreuddannelser, herunder de akademi- og diplomuddannelser som Professionshøjskolen Absalon udbyder.

Sådan søger du

Du tilmelder dig på normal vis under det enkelte akademi eller diplommodul.

Du skal dog huske at udfylde en tro- og loveerklæring, og underskrive og uploade erklæringen sammen med din webtilmelding.

Ansøgningerne behandles efter først til mølle-princip. Det vil fremgå her på siden når midlerne pr. kvartal er opbrugt.

Spørgsmål?

Spørgsmål vedr. omstillingsfonden kan rettes til EVU-administrationen på mail evu@pha.dk