Del

Den sociale diplomuddannelse - Børn og unge

Retningen giver ret til at anvende betegnelsen: SocD i børn og unge

Den engelske betegnelse er: Diploma of Social Work. Children and youth.

Læringsmål

Viden

  • Viden om og forståelse af det sociale arbejdes anvendte teorier og metoder på børne-og ungeområdet samt relationen til praksis.
  • Kan reflektere over disse teoriers og metoders anvendelse i og betydning for praksis på børne- og ungeområdet.

Færdigheder

  • Anvende teorier og metoder til analyse af praktiske og teoretiske problemstillinger på børne- og ungeområdet.
  • Undersøge, beskrive og vurdere relevante teoretiske og praksisnære problemstillinger i socialt arbejde på børne- og ungeområdet
  • Begrunde valg af metoder og handlinger i konkrete socialfaglige problemstillinger på børne- og ungeområdet.
  • Formidle praksisnære problemstillinger, handlinger og metoder til samarbejdspartnere og brugere.

Kompetencer

  • Håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i arbejdssammenhænge.
  • Indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig ansvar indenfor rammerne af en so-cialfagligprofessionel etik.
  • Udvikle egen socialfaglige praksis på børne-og ungeområd

Økonomisk støtte

Tilskuddet fra Socialstyrelsen betyder, at modulerne er gratis for den fastlagte målgruppe

Der ydes tilskud til hel uddannelse eller enkelte moduler

Tilskud til enkeltmoduler: 
Se hvilke moduler, du kan få tilskud til her, som alle er tilvalgsmoduler under Den sociale diplomuddannelse.

Tilskud til den samlede uddannelse:
Tilskud gives kun til en hel uddannelse (6 moduler) såfremt, der er tale om kommuner, der tilrettelægger lokale hold. Kontakt en af vores konsulenter for at høre nærmere

Der er et begrænset antal pladser, som tildeles efter først til mølle-princippet. 

Der er fortsat pladser på alle moduler og det er muligt at få op til 80% tilskud via Den kommunale kompetencefond 

 Kontakt en af vores konsulenter for at høre nærmere