Del

Den sociale diplomuddannelse - Demens

Uddannelsesretning: Demens Demens giver ret til at anvende betegnelsen: SocD i demens.

Den engelske betegnelse er: Diploma of Social Work. Dementia.

Læringsmål

Viden

  • Viden om det sociale arbejdes anvendte teorier og metoder for borgere med demens og deres pårørende
  • Forstå og reflektere over det sociale arbejdes teorier og metoders anvendelse i arbejdet med borgere med demens, pårørende og samarbejdspartnere.

Færdigheder

  • Evnen til at vælge, anvende og begrunde valg af metoder og handlinger i konkrete problemstillinger indenfor demensområdet
  • Kunne vurdere problemstillinger i socialt arbejde inden for demensområdet ud fra relevant teori og metode med overholdelse af de juridiske rammer
  • Formidle praksisnære problemstillinger, handlinger og metoder til borgere med demens, pårørende og samarbejdspartnere.

Kompetencer

  • Håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i praksis inden for demensområdet
  • Evnen til selvstændigt at kunne indgå i tværfagligt samarbejde inden for rammerne af en professionel etik
  • Kunne udvikle egen praksis indenfor demensområdet.