Del

Den sociale diplomuddannelse - Inddragelse og samtaler med børn, unge og familier

Uddannelsesretning: Inddragelse og samtaler med børn, unge og familier giver ret til at anvende betegnelsen: SocD i inddragelse og samtaler med børn, unge og familier.

Den engelske betegnelse er: Involvement and conversations with children, young people and families.

Læringsmål

Viden

  • Udviklingsbaseret viden om teori og metodiske tilgange til det inddragende arbejde og den professionelle samtale med børn, unge og familier i udsatte positioner
  • ·         Forståelse af praksis og anvendte teorier og metoder til inddragelse og til den professionelle samtale, samt kunne reflektere over praksis og anvendelsen af teori og metode i forhold til børn, unge og familier i udsatte positioner

Færdigheder

  • Evnen til at anvende metoder og redskaber til samtaler med børn, unge og familier i udsatte positioner samt inddragelse af barnet, den unge, forældre, netværk og samarbejdspartnere
  • Kunne vurdere komplekse problemstillinger vedrørende inddragelse og samtaler med børn, unge og familier i udsatte positioner, samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller
  • Formidle praksisnære og faglige problemstillinger og løsninger via relevant inddragelse af og kommunikation med barnet, den unge, forældre, netværk og samarbejdspartnere.

Kompetencer

  • Håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i arbejdssammenhænge
  • Indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig ansvar inden for egen professionelle position og etik
  • Udvikle egen praksis i det inddragende arbejde og i samtaler med børn, unge og familier i udsatte positioner.

Økonomisk støtte

Tilskuddet fra Socialstyrelsen betyder, at modulerne er gratis for den fastlagte målgruppe

Der ydes tilskud til hel uddannelse eller enkelte moduler

Tilskud til enkeltmoduler: 
Se hvilke moduler, du kan få tilskud til her, som alle er tilvalgsmoduler under Den sociale diplomuddannelse.

Tilskud til den samlede uddannelse:
Tilskud gives kun til en hel uddannelse (6 moduler) såfremt, der er tale om kommuner, der tilrettelægger lokale hold. Kontakt en af vores konsulenter for at høre nærmere

Der er et begrænset antal pladser, som tildeles efter først til mølle-princippet. 

Der er fortsat pladser på alle moduler og det er muligt at få op til 80% tilskud via Den kommunale kompetencefond 

 Kontakt en af vores konsulenter for at høre nærmere