Del

Den sociale diplomuddannelse - Integration og interkulturelt socialt arbejde

Uddannelsesretning: Integration og interkulturelt socialt arbejde Integration og interkulturelt socialt arbejde giver ret til at anvende betegnelsen: SocD i integration
Den engelske betegnelse er: Diploma of Social Work. Integration and intercultural social work Den sociale diplomuddannelse 

Læringmål

Viden og forståelse

  • Viden om teori og metodiske tilgange, herunder forsknings- og udviklingsbaseret viden, med relevans for integration og interkulturelt socialt arbejde.
  • Forståelse af og refleksion over praksis, teorier og metodiske tilgange i integrationsarbejde og interkulturelt socialt arbejde.

Færdigheder

  • Anvende udvalgte metodiske tilgange i integrationsarbejde og interkulturelt socialt arbejde
  • Vurdere komplekse problemstillinger i integrationsarbejde og interkulturelt socialt arbejde samt begrunde og vælge relevante tiltag
  • Formidle faglige problemstillinger og tiltag på integrationsområdet ud fra en interkulturel tilgang til borgere og samarbejdspartnere Kompetencer
  • Håndtere komplekse problemstillinger i integrationsarbejdet med afsæt i en interkulturel tilgang • Indgå i samarbejde med relevante aktører om integration ud fra en interkulturel tilgang og påtage sig ansvar inden for egen professionelle position
  • Udvikle egen praksis i socialt arbejde med integration af migranter med en interkulturel tilgang 

Kompetencer

  • Håndtere komplekse problemstillinger i integrationsarbejdet med afsæt i en interkulturel tilgang
  • Indgå i samarbejde med relevante aktører om integration ud fra en interkulturel tilgang og påtage sig ansvar inden for egen professionelle position • Udvikle egen praksis i socialt arbejde med integration af migranter med en interkulturel tilgang